#150590
Anonym

Det er et omfattende spørgsmål:

Børn og unge kunder er vigtige, da de gerne på sigt skulle genere en stor del af den fremtidige indtjening. Det er derfor unge får så favorable vilkår i bankerne.

Indlånskunder har altid været i høj kurs, idet banken ofte betaler en lavere rente til dem end ved ekstern finansiering. Pension er bl.a. et af de områder, som mange banker satser stort på for tiden.

Udlånskunder, især boligejere, er en stor indtjeningskilde. Men den større indtjening hænger også sammen med risikoen. Udlånskunder som har en stærk økonomi vil altid være i høj kurs.

Investeringskunder er også blevet mere og mere attraktive, hvilket kan ses ud fra bankernes produktudvikling mht. nye investeringsprodukter og investeringspleje.

Dertil kommer netbankkunder, forsikringskunder, ambassadørkunder, tilfredse kunder osv.

Jo flere forretninger kunden samler, jo mindre ressourcekrævende, jo mere loyal osv. jo større værdi skaber kunden for virksomheden ligesom i andre brancher.