#150390
Anonym

Lige som en virksomhed kan privatøkonomien anskues ud fra to dimensioner.

Årets overskud = Indtægter – Omkostninger

Balance: Aktiver og Passiver.

En privatøkonomi er kun sund efter min mening, hvis:

1. Indtægter og omkostninger balancerer over en flerårig periode

2. Aktiverne overstiger gælden, dvs. der er en positv egenkapital / friværdi / opsparing.

Det er muligt du havde overskud et år, men økonomien var jo stadig usund (sårbar) fordi du havde nettogæld (dvs. aktiverne var mindre end gælden).

Hvis man opbygger sig forbrugsgæld, så gør man netop sig selv sårbar overfor en situation hvor man bliver syg og gældsserviceringsevnen (dvs. evnen til at betale af på gælden, bliver markant mindre end før).