#149570
thsv

Det koster kun gebyrer + en restgæld, som er over 70.000 kr højere.

Dit F5-lån har en obl.restgæld som er 1,2 mill/,979 = 1,226 mill.
Disse 4% 2013 obligationer har så en kursværdi på ca. 104,1, altså har de 1,2 mill. en kontantværdi på 1,276 mill.
Ved at omlægge opnår du blot at renteforskellen på dit F5-lån (4,7#%) og det nye F3-lån (ca. 2,7%) bliver til et kontant kurstab (lidt over 6%, da det er 3 år á 2%).
Hertil kommer så konv.omk.
Behold derfor dit F5-lån, og opspar det du ville have afdraget, og omlæg, hvis muligt i 2012, når restløbetiden er under et år, så er kurstabet meget mindre.
Omlægningen vil koste ca. 75.000 + 10.000 kr = 85.000 kr
Sparet rente i 3 år ved 2% forskel er brutto 72.000 eller ca. 48.000 efter skattefordel.
Du/I taber altså 37.000 kr efter skat ved at omlægge fra F5 til F3.

Pas på med de inkonvertible lange Flex-lån, da man binder sig til den aftalte rente i 5 år ved et F5-lån, og i 10 år ved et F10-lån.

Er man nervøs for stigende rente bør man istedet vælge fastforrentet lån, eller evt. et lån med renteloft, selv om kursen på disse er ringe.