#148954
Anonym

En låneomlægning kan faktisk ikke betale sig.

Hvis du i december 2008 rentetilpassede dit F4 lån, så er du bundet af renten i årene 2009, 2010, 2011 og 2012

De obligationer, er ligger bag et flexlån er inkonvertible, dvs. de kan ikke konverteres til kurs 100. Du skal i stedet købe de samme obligationer op i markedet til den gældende dagskurs, som ligger væsentligt over 100. Dertil kommer de omkostninger der er forbundet med omlægningen.

Alt i alt vil din restgæld stige væsentligt.

Ydermere er rentebesparelsen ikke særlig stor, hvis du omlægger dit F4 lån på 4,8% til et nyt F4 lån på 3,0% så sparer du 1,2% efter skat.

Hvis du omlægger dit F4 lån til et F1 lån, sparer du betydeligt mere, men her skal du være opmærksom på, at dit rådighedsbeløb skal være så stort, at realkreditinstituttet vil godkende dig til den større renterisiko. Jeg fornemmer dette er et problem.

Du står jo ikke særlig godt, hvis du i år får en flexrente til 1,7% næste år som næste år stiger til 4% og næste år igen ligger på 7%. Dette er jo den iboende risiko ved flexlånet. Og der skal faktisk ikke meget til før renterne flytter sig markant. Alt hvad der skal til er bare at udlandet pludselig finder nye investeringsobjekter og flytter pengene ud af danske realkreditobligationer.