#148764
test

taler vi om tilladelser eller ændring på bygninger?

Der findes bygningsmæssige krav til forskellige typer af virksomhed lige om der findes bygningsmæssige krav til privat boliger. At ændre på bygningen den en eller anden vej koster penge. At opnå tilladelser til visse typer af virksomheder koster penge. Good will koster penge.

men gennerelt er dit spørgsmål uforståeligt og ubesvarligt.