#148234
Anonym

Hej general Prier.

Jeg synes du skulle orientere dig lidt bedre, før du udtaler dig på disse sider. Du skriver, at forsikringsselskabet GF ikke tager PBS gebyr. Du har åbenbart ikke meget med selskabet at gøre, da jeg kan fortælle dig, at de har taget PBS gebyr i alt for lang tid. Jeg er pålagt gebyrer langt tilbage i tiden. Du er således galt afmarcheret. Jeg synes det er urimelig.
Jeg kan så fortælle jer, at I kan tilmelde jer E-BOX og hermed betale uden gebyrer. Det gør jeg ved andre firmaer og har gjort GF opmærksom på denne mulighed. Jeg er også klar over, at der opkræves 10 – 15 kroner i gebeyr for hver transaktion, skønt PBS udgiften kun beløber sig til kr. 4,32.