#147786
Anonym

Mikkelsen1980,

Der er ingen regler for, hvor mange af omkostningerne, du må låne til. Det kommer alene an på, hvor mange penge, du ka låne – og det afhænger alene af din økonomi efter at have købt den påtænkte bolig.

Med andre ord, alle de omkostninger du kan tænke dig til ved en bolighandel – altså også ejerskifteforsikringen, flytteomkostningerne, tv’et og så videre – kan du låne til.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at der er en øvre grænse i Realkreditloven angående størrelsen af realkreditlån og realkreditlignende lån. Du kan læse mere på linket https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105197 hvor du også kan læse, hvordan man udregner dette.

Du kan dog – som ævnt – altid låne alt det du vil, såfremt din økonomi kan bære det.