#147710
Anonym

Du ser på:
– kernekapitalprocent excl. hybridkapital.
– kernekapital inkl. hybridkapital
– solvensprocent
– likviditet
– afløbsprofilen i fundingbasen
– udlånsoverskud (udlån/indlån)
– nedskrivningsprocent udviklingen i denne
– store engagementer, summen af store engagementer
– eksponeringsstruktur mod kundetyper og brancher, holdt op mod udviklingen indenfor disse typer og brancher.

etc.

Som det fremgår af ovenstående kræver det en del regnskabsindsigt, at vurdere en banks styrke. Det er ikke noget almindelige private kunder uden en økonomisk uddannelse har særligt gode forudsætninger for. Eksterne analytikere med branchekendskab kan i øvrigt også have svært ved at vurdere hvor god eller dårlig en banks lånebog præcist er. Man kan ikke særlig godt se ud af regnskabet hvor “forsigtig” eller “overoptimistisk” kreditvurderingen af kunderne har været de sidste 3 år.

Jeg har ikke set detaljeret på Morsø Banks regskab, men jeg noterer mig to helt overordnede ting.
a) Udlånsgearingen er acceptabel, hvilket er en god ting når vi taler om likviditetssituationen i fremtiden.
b) Kernekapitalprocenten er kritisk lav, hvilket kan være alvorligt.