#147098
Anonym

I er ude i noget forfærdeligt begrebsforvirring her.

Lad os lige slå følgende fast:

1. Solvenskravet er stadig 8%. Solvensprocenten opgøres som Basiskapital/Risikovægtede aktiver. Basiskapitalen er kernekapitalen + supplerende kapital. Og kernekapitalen er egenkapital + hybridkernekapital.

2. Kernekapitalkravet er stadig 4%.

3. EU kommissionen overvejer en skærpelse, hvor solvenskravet hæves til 12%. Det bliver sandsynligvis gennemført.

4. Lov om finansiel stabilitet (bankpakke 2) indeholder en mulighed for at hybridkapitalen nu kan udgøre 35% og under restriktive forudsætninger helt op til 50% af kernekapitalen, hvor hybridkapital tidligere kun kunne udgøre 15%.

5. I praksis har næsten ingen banker en kernekapital under 8% i dag, mens det for 2 år siden var meget almindeligt med kernekapitalprocenter på 6%.