#146858
carl

Nordea – dårlig rådgivning.

Vogt dig – også for dine kontanter, der står i Nordea.

Nordea er i fuld gang med uhæmmet at lukke mindre virksomheder ved at nedskære deres kreditter. Jeg kender 4 forhold med helt urimelige og grove metoder, der ikke hører hjemme i en af Skandinaviens største banker, og under begrebet god forretningsskik.

Man skulle tro de var under konkurs og administration. Der er åbenbart en latent fare for bankens overlevelse, og jeg hører gerne fra andre der har lignende oplevelser.

Nordea har gearet 14 gange, og man må frygte det værste. Desværre tager NORDEA private kunders kontante indeståender i pant for helt ubetydelige lån og kassekreditter. Et fupnummer med 1600 % avance – helt urimeligt.

Ydermere medvirker Nordea til at bremse et sundt og kendt realkredit markedet, hvor man åbenbart kun kan få lån i NordeaKredit hvis man er kunde, og derfor pålignes urimelige omkostninger ved omlægning.

I det hele tager observerer mange der får dårlig rådgivning om snart sagt alle bankforretninger fra Nordea.

Jeg hører gerne fra ander med problemer i Nordea.

Carl Szabad