#146506
Anonym

Med mellemskattens bortfald er fordelene blevet langt mindre.

Der er dog satdig følgende fordele på et generelt plan:

1. Kapitalindkomst sambeskattes, dvs. hvis du fx har positiv kapitalindkomst på 60.000 mens din kæreste har negativ kapitalindkomst på 40.000 så kapitalindkomstbeskattes du kun af 10.000 kr.
Da skattefradraget af for kapitalindkomst kun er kommuneskattesatsen + kirkeskattesatsen + sundhedsbidraget (som efterhånden bruttoriseres i bundskatten), mens positiv kapitalindkomst beskattes med bundskat, kommuneskat, sundhedsbidrag samt kirkeskattesats + topskat (for den del der ligger ud over 40.000 kr, i 2010 priser, fra 2019), så har du en klar skattefordel.

Med andre ord:
I 2019 vil et typisk skattefradrag for negativ kapitalindkomst ligge på 25,5, mens en typisk beskatning af kapitalindkomst (for de der ikke betaler topskat af den positive kapitalindkomsten) vil lige på ca. 35%.
I dag er forskellen mellem beskatning af positiv og negativ kapitalindkomst kun ca. 4%

2. Uudnyttede fradrag for positiv kapitalindkosmt i topskattegrundlaget (er 40.000 gradvist indfaset fra 2012 frem mod 2019) kan overføres mellem ægtefæller.

3. Bundskattefradrag kan overføres mellem ægtefæller.