#146266
Anonym

Modtaget,

Jeg har dog efterfølgende læst flg. på borger.dk:

“Forskellen mellem vedligeholdelse og forbedring
Vedligeholdelsesarbejder udføres for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på. Vedligeholdelse omfatter den løbende vedligeholdelse af ejendommen samt udskiftning af nedslidte eller beskadigede dele af ejendommen. Som typiske vedligeholdelsesarbejder kan nævnes tagudskiftning, vinduesudskiftning og facaderenovering. Gennemførelse af et vedligeholdelsesarbejde på ejendommen kan ikke i sig selv danne grundlag for en lejeforhøjelse.”

Står der ikke lige her at tagudskiftning er at betragte som en vedligeholdelse, set fra en lejers synspunkt?? Gælder det så ikke for udlejer?

Mvh.

Jesper