Forside Fora Bolig og realkredit Ejendommens værdi fastsætter realkreditinstituttet selv Ejendommens værdi fastsætter realkreditinstituttet selv

#145598
Anonym

Mange tak for svarene.

Jeg var under indtryk af, at renoveringsomkostningerne ikke har noget med sagen at gøre, men alene markedsværdien af resultatet, som jeg er helt overbevist om er væsentligt højere, end mægleren har vurderet (bla. fordi jeg ved, hvad et par af de nærliggende huse i nyistandsat stand lige er blevet solgt for). Men det er vist mig, der ser lidt for firkantet på begrebet markedsværdi, som det beskrives i loven, jf. nedenfor

§ 10. Realkreditinstituttet skal ansætte en kontantværdi af ejendommen til brug for låneudmålingen.

Stk. 2. Værdien skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til pris- og markedsforholdene for den pågældende type ejendom må skønnes at ville betale for ejendommen (markedsværdi). Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen.

Stk. 3. Realkreditinstituttet skal ved værdiansættelsen tage hensyn til eventuel risiko for ændringer i markeds- eller strukturforhold.