#145264
Anonym

Tak. Bagefter fandt jeg følgende artikel (uddrag). Næste uge er nu denne uge. Hvis de tillader at det kan indgå i ATP vil det være en udmærket løsning.

Fredag den 2. oktober 2009, 11:07

Det startede med 43 milliarder kroner. Nu er der seks tilbage.

Danske lønmodtagere har nu samlet set trukket 38,9 milliarder kroner af deres tvangsopsparede SP-penge ud fra ATP. Det svarer til, at 91,4 procent af alle SP-penge nu er hævet.

Det betyder, at der fortsat er seks milliarder kroner tilbage, og hvad der skal ske med dem, afgøres i næste uge. Det oplyser kundechef for SP-ordningen Ellen Zdravkovic Dalgsgaard fra ATP.

Det er en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet, som er ved at se på, hvordan man skruer den bedst mulige løsning sammen for de tæt ved 350.000 danskere, der fortsat ikke har hævet deres SP-penge. Fortsat er der op mod 10.000 personer om ugen, der lige for tiden henvender sig til ATP og beder om at få deres egne pensionspenge udbetalt.

Tvangsudbetaling?

ATPs direktør Lars Rohde har tidligere udtalt, at det næppe vil kunne betale sig at administrere pengene for de få danskere, der ikke hæver opsparingen. Men om løsningen bliver for eksempel en tvangsudbetaling af pengene, eller om resterne overføres til den ordinære ATP-opsparing, er altså endnu et åbent spørgsmål.