#144834
Anonym

Jeg bemærker, at Pengeinstitutankenævnet har truffet beslutningen under stor uenighed, hvilekt efterlader Sparekassen Kronjylland med gode muligheder for at vinde en sag ved domstolene.

“To medlemmer – Ole Jørgensen og Karin Sønderbæk – udtaler:

Også vi lægger til grund, at klagerens risikovillighed var lav. Vi finder, at sparekassen i 2007 af de af sparekassen anførte grunde med rette vurderede risikoen på Scandinotes III Mezzanine obligationerne som lav.

Vi stemmer derfor allerede af denne grund for, at klagen ikke tages til følge.

Vi er i øvrigt enige i, at spørgsmålet om tabs­be­græns­ning ikke konkret har haft betydning.”

Jeg mener helt klart, at Sparekassen Kronjylland burde have prøvet sagen ved domstolene. Men mon ikke andre pengeinstitutter er villige til at køre disse sager helt op i Højesteret om nødvendigt?

Jeg håber Spar Nord Bank eller andre har lidt flere nosser, for den her afgørelse skriger simpelthen til himmelen!