#144502
Anonym

Tb,

Jeg bryder mig personligt ikke om tråde der bliver så lange at de er fuldkommen uoverskuelige. Derfor en ny tråd fra tid til anden. Desuden ligger tråden op til at diskutere den seneste information om at Amagerbanken nu adresserer kunderne direkte som en sidste panisk handling. Fører man dit synspunkt ud i sin yderste konsekvens, kan man sige, at alle indlæg handler om penge, og derfor bør diskuteres under en enkelt tråd, som kaldes “penge”. Det giver ingen mening. Er der flere vinkler på Amagerbanken, kan de naturligvis diskuteres i flere tråde.

Hvad angår Amagerbankens kommunikation til kunderne. Fint nok med information, men man har allerede 1 gang henvendt sig skriftligt til kunderne. Dette er 2. skrivelse. Derudover har statsgarantien en fremtrædende plads på selve hjemmesiden – hvorfor er det ikke nok? Hvorfor har man behov for yderligere at henvende sig skriftligt? Har kunderne ikke mon ikke forstået budskabet? Bliver kunderne ved med at trække penge ud af banken?
Andre banker har ikke samme behov for at kommunikere om “statsgarantien”, hvilket blot understreger, der er et problem med at indlånsmidlerne bløder ud af banken. Dette er et interessant signal for den eksterne investor, der i sagens natur ikke har insiderviden.

Ud fra en privatøkonomisk/mikroøkoniomisk synsvinkel, synes jeg det er meget klogt af en familie, som måske har sparet 500.000 op til køb af en bolig, at det IKKE vælger at købe boligen med Amagerbankens mellemkomst, men hæver de 500.000 kr, skifter bank, og køber boligen gennem en anden solid bank, eksempelvis klippefaste Spar Nord Bank.

Det er da udemærket det interesserer dig for Amagerbanken rent arbejdsmæssigt, som ansat, eller hvad ved jeg? Men mit udgangspunkt er en forbruger- og aktionærsynsvinkl, og det er da muligt at den synsvinkel måske irriterer dig som ansat i sektoren. Ikke desto mindre er der god grund til at blive ved med at advare mod Amagerbanken ud fra en forbruger/aktionærsynsvinkel.

Amagerbankens aktier er værdiløse. Det er en polemisk provokerende udmelding, ja vist, men ikke desto mindre er dette med meget stor sandsynlighed bundlinien i det her. Hvad enten aktierne efterlades i et værdiløst tomt selskab under konkurs, eller aktiernes værdi udvandes næsten 100% ved konvertering af hybridkapital, er fuldkommen ligegyldigt. Pengene er de facto tabt, og jeg er ikke til bløde politisk korrekte formuleringer. Jeg gider det ikke, rent ud sagt! Jeg er til klar umisforståelig tale!

Amagerbanken er en ren lodseddel med samme chance for den store gevinst, som i lottospillet. Ejendomsudlånene er fuldkommen uoverskuelige, og alt imens Finanstilsynet kæmper med at risikovurdere porteføljen, så siver livet ud af Amagerbanken. Skaden er på nuværende tidspunkt så stor, at Amagerbanken i panik for 2. gang skriver rundt og tigger og beder kunderne om at lade indlånet forblive i banken. Indlånsgrundlaget og de gode kunder forsvinder ud af banken, mens de mindre gode kunder, de facto tvangsmæssigt bliver tilbage (Det skriver børsen for øvrigt også i dagens avis). Hvilke forstandigt menneske vil dog bruge en bank der er så meget tvivl om til boligkøb (uanset om tvivlen er berettiget eller ej)?

At ejendomme i dag udgør omkring 40% af Amagerbankens udlånsportefølje er direkte udtryk for useriøs og dårlig bankledelse. Det er kompelt uansvarligt at eksponere sig mod et enkelt område på den måde. Jeg fatter ikke hvordan man kan gøre det, når man kender historien, og ved hvad der skete under bankkrisen fra 1987-1993. Under sidste bankkrise, var erhvervsejendomme også en af de helt store skurke.

Det er helt vanvittigt at drive bank på den måde, og falder erhvervsejendomme bare lidt mere, så står vi overfor en enorm konkursbølge. Og hvad sker der når ECB skal til at bekæmpe den inflation, der nærmest med statsgaranti vil indfinde sig om et par år fordi seddelpressen har kørt for højtryk? Ja, man kan sige sig selv at det fører til inflation, og at rentevåbnet skal bruges ganske kraftigt ved indgangen til 2011. Hvad sker der med budgetterne og økonomien i de de erhvervs og udlejningsejendomme, der i de fleste tilfælde har faste trappelejeregulerede huslejer med 2-4%? Ja det siger sig selv at økonomien skrider totalt. Kæmpe underskud –> ny konkurskatastofe –> nye tab for Amagerbanken –> Finanstilsynet kræver hybridkapitalen konverteret –> udvanding af gamle aktier. Ejendomsinvesteringer er ekstremt rentefølsomme.

Sådanne tab på ejendomme vil være et lettere irritationsmoment hos Nordea, som måske har 3% at sit udlån i ejendomme. Det er irriterende, men overkommeligt. For Amagerbanken derimod, er det udslettende, simpelthen. Problemet forværres blot af, at man trimmer balancen på øvrige (ikke-ejendomsrelaterede områder), hvilket løbende hæver ejendommenes andel af udlånet. Det er faktisk et problem Amagerbanken selv omtaler direkte i sit eget regnskab. Opsiger man lån, eller nægter man at forstrække med yderligere kredit, føres disse erhvervs-ejendomsengagementer direkte ud i konkurs. Dvs. man kan ikke gøre noget som helst med dette område. Det er som at slæbe rundt med en selvdød kamel på ryggen.

Derfor er det forudsigeligt at:
a) Amagerbanken krakker, hvis man ikke får hybridkapital.
b) Amagerbanken vil få store yderligere nedskrivninger på ejendomme efter 2010. Det er slet ikke slut endnu.
c) At nedskrivningerne vil føre til aktiekursfald og konvertering af hybridkapitalen. Dermed udvandes de eksisterende aktier, og faktisk kan jeg sagtens forestille mig statens ejerandel bliver helt op til 95%.
d) Derudover siger det sig selv, at alle banker vil få stigende tab på private boligere, fordi arbejdsløsheden er stigende. Dermed anskydes Amagerbanken fra to sider.

Jeg advarede mod Roskilde Bank allerede i 2005, og fik et familiemedlem til at skifte bankforbindelse i 2006 i et erhvervsmæssigt forhold. Det tror jeg sådan set han er meget glad for i dag. Det var forudsigeligt, at Roskilde Bank, med den ekstreme udlånsvækst banken lagde for dagen, måtte tage dårlige og tvivlsomme engagementer ind i bøgerne, som ultimativt ville føre til tab.

Amagerbankens kreditvurdering har afgjort været bedre end Roskildebank, men hovedområdet er blevet så hårdt ramt af finanskrisen, at jeg simpelthen ikke kan se hvordan Amagerbanken kan overleve. Derudover er det mistænkeligt, at Forstædernes bank, der er eksponerede mod de samme ejendomme som Amagerbanken (og formentlig har haft en lige så god kreditvurdering) nedskriver over det dobbelte af Amagerbanken. For at sige det lige ud, så mistænker Amagerbanken for at “gemme tab” ind til man har fået hybridkapitalen. Når så hybridkapitalen kommer, så vælter ligene ud af skabene igen. Bare vent at se!