#142442
Anonym

Svaret på dit spørgsmål er: “registreringen kan maks opretholdes 2 år”.

5.2 Pengeinstitutternes register over check – og kortmisbrugere
Hvis pengeinstituttet bliver nødt til at lukke kontoen på grund af misbrug i form af ikke-bevilget overtræk på kontoen, kan
misbrugeren blive registreret i pengeinstitutternes register over check- og kortmisbrugere med personnummer (CPR-nr.) i to år
regnet fra registreringstidspunktet. I dette tidsrum kan den registrerede ikke oprette nye konti med tilhørende checks og /eller
kort i pengeinstitutterne.
Der kan også ske registrering af en person, der har misbrugt en firmakonto, hvis den pågældende har en økonomisk
bestemmende indflydelse på selskabet.