#140602
thsv

http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Definitioner_og_metode/Arealer_i_ejendomsprisstatistikken.aspx

Det er BBR-arealet, der bruges ved beregningen af kvm-priser hos RKR.
Mens ejendomsmæglere typisk oplyser tinglyste kvm.
Forskellen er typisk arealet af adgangsarealer.
Så hvis dine 82 er tinglyst areal og dine 88 er BBR-kvm, bruges de 88 kvm.
Tinglyst areal er jo egentlig boligens bruttoetagemeter2, incl. ydermure, skillevægge og indervægge, så noget netto-kvm er der jo ikke tale om.