#140052
økonomiamatøren

Hej!
Den sidste linie omhandler de tre muligheder, der er for sammensatte produkter med hver sin risikoprofil: lav risiko, middel risiko og høj risiko.
Fordelingen af aktier og obligationer varierer efter valg af risikoprofil og tillige med den tid der er til udbetalingen.
Om der er en mulighed for at tilknytte et depot og selv handle er jeg ikke bekendt med.
Ville det være bedre, hvis det var en mulighed?
Da jeg har 2 pensioner mere, sammen med en opsparing hvor der er betalt skat, altså frie midler, har jeg valgt at gøre det på denne måde. Udbetalingstidspunktet kan rykkes frem, hvis der bliver brug for det. En kapitalpension kan højest løbe til man fylder 70 år.
Ved kontant er der ikke forskel på formuens størrelse. Da jeg ændrede fra høj risikoprofil, ca. et halvt år før aktierne raslede ned, var rentesatsen 3,5%, men det må siges at have ændret sig.
I det pengeinstitut hvor jeg har min pension, kan der, så vidt jeg er orienteret, ikke forhandles om rentesatsen vedrørende pension.