#139778
Anonym

Det er jo noget sludder…

Bankerne kan jo ikke “bare” sørge for at nedsætte renten – det kan betyder tab af kunder og dermed manglende likviditet. Specielt set i lyset af at likviditet har været en knap faktor for de fleste banker.

Der har det seneste stykke tid (læs; 1-2 år) været hård konkurrence om indlån, og renterne har været forholdsvis høje.

At det er nemmere for bankerne at lade rentesatsen på udlån forblive uændret, og tjene hurtige(måske langsigtede?) penge på kunderne, er vi dog ikke uenige om. Mange banker vil hellere risikere at miste udlån end indlån pga. den knappe likviditet – som nævnt tidligere.

Når det så er sagt, synes jeg det som forbruger, vil være på plads at se på den historiske rentemarginal. Rentemarginalen har aldrig været mindre end de sidste par år, og derfor kan det ikke undre mange, at bankerne ændrer denne. Der var ingen som var “efter” bankerne for et par år siden, da konkurrencen for alvor skærpede til på udlån og rentemarginalen blev historisk lav. Denne vinkel tror jeg desværre aldrig at vi ser i medierne – da det jo ikke er interessant – og ikke kan vække forbrugernes harme….