#139242
thsv

Sådan er det jo bare, når renten på de bagvedliggende obligationer på 4%!
Der er jo forskellige rentesatser alt efter lånets løbetid!
I princippet er et F10-lån jo et 10-årigt obl.lån, med automatisk forlængelse efter 10 år. Lånet udregnes så som et kontantlån, hvilket gør at det jo ikke kan indfris til kurs 100.
Obl.kurserne afspejler så renten, idet en kurs på ca. 101 er nødvendig, hvis renten på F1 skal være 3,0% ved refinansiering.
Flexibel afdragsfrihed!
Ved obligationerne skal afdragsfriheden lægges i starten, og kursen bliver lavere end tilsvarende lån med afdrag.
Ved Flex-lånet kan afdragsfriheden placeres efter låntagers ønske:
F.eks 5 år med afdragsfrihed, derefter 7 år med afdrag. så 2 år uden afdrag, så afdrag igen osv. Renten den samme uanset afdragsfrihed eller ej.