#139160
Michael

Der er generelt en misforståelse omkring renteniveauer. Når Nationalbanken sætter renten ned betyder det ikke automatisk en nedsættelse af kundens rente. De danske banker låner ikke “bare” penge af Nationalbanken – det sker i vid udstrækning også vha. lån fra andre banker både danske og udenlandske. Derfor er prisen på penge ikke blot et udtryk for Nationalbankens renteniveau, men i højere grad et udtryk for mængden af kapital på markedet og det er lige præcis her problemet har været de seneste år med finanskrisen. Der har simpelthen været mangel på kapital hvilket har affødt høje indlånsrenter og skrappere kreditgodkendelse.