#138610
thsv

Dit nuværende lån er på 995.000 kr.

Dit nye F3-lån vil være på ca. 1.005.000, da dine omk. belånes med.
Din obl. hovedstol vil være på ca. 985.000 og forrentes med 4%, men omregnes så til en lavere rente af det højere beløb. Herved bliver rentesatsen af de 1,005 mill. så ca. 3,24%, din obl. hovedstol vil blive opskrevet en smule hvert kvartal, således at obl. hovedstolen er 1.005.000 kr ved refinansiering, hvis du vælger afdragsfrit lån.
Opskrivningen vil være ca. 1.700 pr. kvartal, men den er kun teknisk, og får først indflydelse, hvis lånet skal indfries. Opskrivningen pr. kvartal beregnes ca. således:
obl.restgæld*4%/4-(F3-restgæld*3,24%/4),
da renten på F3-lånet jo er lavere end renten på obl.restgælden.

Skal du lægge lånet om i løbet af forløbet skal der købes obligationer, osse selv om disse er over kurs 100, da lånet er inkonvertibelt, dvs. det kan ikke opsiges til termin, som dit 7% lån kan.

Dine gebyrer lyder meget rigtige, dog vil jeg nok ikke kurssikre et F3-lån.