#384259
morsdreng

Du har ret i, af gæld til pengeinstitutter forældes efter 10 år, men de 10 år regnes fra det tidligste tidspunkt hvor PI kunne kræve gælden indfriet, typisk forfaldsdatoen eller den dag hvor kravet opsiges f.eks. pga. misligholdelse. Et 20 eller 30 årigt lån forældes heller ikke 10 år efter lånets etablering.

Spørgsmålet om forældelse af kassekredit fremgår af forældelseslovens § 6, stk. 3. hvorefter forældelsesfristen regnes fra seneste indsættelse på eller hævning på kontoen som ikke er fortaget af fordringshaver/Pengeinstituttet. Dog senest fra det tidspunkt hvor gælden måtte være opsagt til indfrielse.

Du oplyser, at kreditten går ned på minus 5.000 kr. hver måned, hvorfor din mor løbende gør brug af kassekreditten. Den 10 årige forældelse skal derfor regnes fra tidspunkterne for de hævninger der bringer KK ned på minus 5.000 kr. I praksis vil situationen kun opstå, hvis din mor, efter at have trukket 5.000 kr. på sin kassekredit flytter bank og efterlader sig en gæld på 5.000 kr. i sit nuværende pengeinstitut, som hun ikke senere foretager indbetalinger på. I denne situation forædles gælden 10 år efter at banken har opsagt kreditten pga misligholdelse.

Så glem det.