Forside Fora Bolig og realkredit Gæld til gældsstyrelsen kontra forbrugslån Gæld til gældsstyrelsen kontra forbrugslån

#383673
morsdreng

En gæld på 190.000 kr. kan forhindre at du kan købe hus – uanset om gælden er til et pengeinstitut eller Det Offentlige/Gældsstyrelsen. Ikke kun Gældsstyrelsen men også en privat kreditor/Pengeinstitut kan foretage udlæg i dine aktiver/hus, forudsat at gælden er misligholdt og opsagt til indfrielse. I teorien kan et Pengeinstitut – selv om der ikke er sket misligholdelse – opsige med 3 måneders varsel og en saglig begrundelse. I praksis sker det dog ikke særligt ofte.

Selv uden at kende årsagen til din gæld til Gældsstyrelsen, er det ikke særligt sandsynligt, at et pengeinstitut vil låne dig både til indfrielse af den allerede eksisterende gæld og til køb af hus. Det er urealistisk at regne med, at du kan finde et PI som vil indfri din gæld til Gældsstyrelsen og et andet som vil finansiere dit huskøb. Men det endelige svar får du kun ved at rette henvendelse til et eller flere pengeinstitutter,

Betaler du i det hele taget nok til både af forrente og afvikle gælden til Gældsstyrelsen inden for en rimelig årrække? Hvis dette ikke er tilfældet, bliver det svært både at finde et PI som vil overtage din gæld til Gældsstyrelsen og/eller finansiere dit huskøb.