#109088
jhjorsal

Jeg takker for indputtene og samler alle tallene sammen så må vi se hvad banken siger