#383021
morsdreng

At købe ejendom/lejlighed som investering og med henblik på udlejning, uden at have det fornødne kendskab  til lejeloven og reglerne på området, er farligt. At lejeren er en person du kender, behøver ikke at være en fordel, for når det kommer til stykket, er det reglerne på området som gælder og ikke hvad du og din lejer måtte have aftalt.

Skattereglerne og fradrags mulighederne er dine mindste problemer. Du kan f.eks. ikke kræve at der betales den leje som er nødvendig for at der er økonomi i ejendommen, men kun markeds- eller omkostningsbestemt leje. Din lejer er reelt uopsigelig, så længe han opfører sig ordenligt betaler den månedlige leje. Du kan kun opsige lejemålet hvis du selv vil flytte ind i lejligheden og endda kun med 1 års varsel. Den fortjeneste som du måtte få når du sælger ejendommen beskattes som ejendomsavance. Lejeaftalen/lejekontrakten og dine henvendelser til lejeren om f.eks. lejeforhøjelse, rykker for manglende lejebetaling og andre henvendelser skal udfærdiges i henhold til lejelovens bestemmelser – da de i modsat fald ikke er gyldige.

Du skal derfor søge sagkyndig bistand både vedrørende de økonomiske konsekvenser af dit køb og de juridiske og praktiske forhold vedrørende udlejning og administration af ejendonne.