#382137
morsdreng

Indtil for godt 10 år siden, blev en ejendomshandel normalt berigtiget af en advokat, som blev antaget af og betalt af køber, mens der var lokale forskelle imellem om udgiften til skødestempel blev delt mellem køber og sælger, eller betalt fuldt ud af køber.

Da ejendomsmægleren er antaget af og kun må varetage købers interesser måtte mægleren IKKE berigtige handelen for køber. En aftale herom måtte først indgås med køber, når dennes fortrydelsesret var udløbet, på hvilket tidspunkt en normal køber for længst ville have søgt rådgivning hos den advokat som også skulle berigtige handelen for ham.

For at mægleren også kunne tjene penge på at berigtige ejendomshandlen, brød mæglerne med den årelange tradition om at berigtigelse (skødeskrivning, refusionsopgørelse, m.m.) skete for købers regning og fik i stedet indført i købsaftalen, at berigtigelsen skulle ske for sælgers regning, og vupti – nu kan ejendomsmægleren som var antaget af sælger godt berigtige handlen for sin klients regning. Resultat mægleren tjener også på at berigtige handlen. mens sælger får en udgift, som ellers skulle have været betalt af køber. Om normalen er, at handlen berigtiges af køber eller af sælger afhænger af hvem og hvor du spørger (advokater eller mæglere), men af hensyn til egen indtjening sørger de fleste mæglere for at de skal berigtige handlerne – men for sælgers regning.

Den værste følge af mæglernes jagt på mammon er, at mange købere går glip af uafhængig rådgivning i forbindelse med deres huskøb, da mange købere sætter lighedstegn mellem skødeskrivning/berigtigelse af handlen og advokatrådgivning vedrørende deres huskøb.

Da det sandsynligvis både fremgår af din formidlingsaftale med mægler og af tidligere salgsbudgetter, at mægler skal berigtige handlen for din regning, er det risikabelt at lade ejendomshandlen “falde” på grund af en udgift på ca. 9 tkr. til berigtigelse af handlen. Vær glad for at der er fundet en køber.