#138056
Anonym

Det er et godt spørgsmål, du rejser. Det er nemlig et problem, når man er kunde i Totalkredit og skifter til bank, der ikke samarbejder med Totalkredit. Jeg har selv været kunde i Forstædernes Bank, men neddroslede samarbejdet for flere år siden, da jeg bl.a. ikke bryder mig om deres salgsmetoder. Derudover er der et frygteligt besvær med kreditvurdering og oplysninger, hver gang der skal omlægges et lån. Det er heller ikke altid lige hensigtsmæssigt at blande sit pengeinstitut ind i realkreditfinansieringen. Der kan opstå uheldige situationer, da pengeinstitutterne i krisetider først og fremmest varetager egne interesser, og hvor man ville stå bedre med placering af realkreditfinansieringen i et uafhængigt selskab.

Jeg valgt at skifte til BRFKredit, hvor jeg oplever, at tingene er meget enklere, og frem for alt skal jeg ikke stå skoleret i en bank, jeg havde mistet al respekt for.

Problemet med Totalkredit er, at de er bange for at træde samarbejdsbankerne over tæerne og dermed risikere at miste nogle gode salgskanaler. Derfor oplever man desværre som forhenværende kunde i et af de samarbejdende pengeinstitutter, at der ikke er meget hjælp at hente hos Totalkredit, der blot henviser til pengeinstituttet, hvor man optog lånet.

Jeg kender et aktuelt eksempel, hvor en ældre kunde i Nordjyske Bank tilrettelagde sin nedsparing, bl.a. med en stor kassekredit, hvor det blev aftalt, at renten skulle reguleres efter Nationalbankens indskudsbevisrente. For et stykke tid siden blev kunden opmærksom på, at renten var højere end den skulle være. Bankens svar var, at på grund af krisen var renten forhøjet, som de havde lov til og som var blevet meddelt i dagspressen. Efter klage til banken refunderede banken de for meget opkrævede renter, men i samme brev kom undskyldningen i form af en opsigelse af hele engagementet med 3 måneders varsel. Kunden har lån i Totalkredit, men afskæres nu fra nye lånemuligheder i Totalkredit, da kunden ikke kunne drømme om at samarbejde med en bank, der er så ussel at løbe fra aftalerne.

Jeg har flere gange opfordret Totalkredit til at ændre forholdene, da jeg mener, at forbrugerne lades i stikken. Det burde være en sag for de relevante myndigheder.