#381275
morsdreng

 

Du ejer en del af en anpartsejendom, hvor det indbyrdes forhold reguleres af den samejeoverenskomst som er tinglyst på ejendommen.

Du kan læse mere om konstruktionen på:<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>https://www.bolius.dk/vaerd-at-vide-foer-du-koeber-en-ideel-anpart-16210

 

Den oplyste fordelingsnøgle på 60/40 passer med, at den lejlighed som du bebor er på de oplyste 125 m2 og den anden på 79 m2, hvilket IKKE harmonerer med din oplysning om, at den anden lejlighed også er på eller disponerer over 125 m2.

Du skal derfor starte med at læse samejeoverenskomsten, især f.s.v. angår hvem der har brugsretten til 2-salen og hvordan det skal forholdes, hvis en ejer ønsker at lave ændringer til ejendommen og/eller den lejlighed som han har brugsretten til. Ifølge de oplyste fordelingstal indgår 2 salen slet ikke officielt i nogen af de 2 lejligheder i ejendommen og at sagens kærne derfor er, om din medejer har været berettiget til at inddrage 2. salen i sin anpart og om indretningen af 2. salen til beboelse er lovlig, da det sandsynligvis kræver en byggetilladelse

Uden flere oplysninger kan du ikke rådgives yderligere på dette forum. Men du bør overveje at søge juridisk rådgivning i sagen og du kan f.eks. starte med at kontakte den lokale advokatvagt medbringende samejeoverenskomsten og BBR udskrifter over begge lejlighederne i ejendommen.

Men du skal være opmærksom på, samarbejdet ejerne imellem har meget stor betydning for en anpartslejlighed og at manglende samarbejde kan gøre livet surt for begge ejere og ikke vil gøre det lettere at sælge anparten. Så træd forsigtigt og indhent professionelle råd inden du gør yderligere.