#381260
morsdreng

Ja det må banken godt. De nærmere regler fremgår sandsynligvis af bankens almindelige forretningsbetingelser. Eksempelvis fremgår der følgende af Nordeas forretningsbetingelser:

Opsigelse og spærring. “Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitutpraksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse.”

At banken har opsagt din konto og spærret dine kort, uden at I har haft nogen forudgående drøftelse af spørgsmålet eller at du har fået en begrundelse for lukningen af konto og kort, forlyder usandsynligt