#380539
morsdreng

 

Hvis du udlejer et hus som du ejer til din mor skal du beskattes af den markedsleje som du kunne få ved at udleje huset til andre, uanset om din mor faktisk betaler en lavere husleje til dig.

 

Mon ikke det samme gælder forholdsmæssigt, hvis du kun ejer ½-delen af huset som du udlejer?

 

Det er derfor næppe muligt, at din mor og hendes mand kan bo i huset uden at betale en – forholdsmæssig – husleje til dig.

 

At din mors nye mand har gæld er uden betydning, da hans kreditorer IKKE kan røre ting som din mor ejer – forudsat, at ejerforholdet er reelt. Særeje er i denne forbindelse UDEN betydning da det kun betyder, at særejet holdes uden for delingen ved en evt. skilsmisse. Når din mor dør arves både hendes særeje og øvrige aktiver af hendes arvinger, som er dig og hendes nye mand. Et testamente er derfor lige så relevant som særeje, men hendes nye mand skal som minimum have sin tvangsarv ved din mors død, og denne arv vil hans kreditorer til den tid kunne foretage udlæg i.

 

Hvis din mor betaler udbetalingen på 20% af købsprisen og resten finansieres ved optagelse af 80% realkreditlån, ejer du IKKE 50% af huset. Når et hus ejes af flere personer, hæfter de begge solidarisk for den samlede gæld. Det er derfor ikke helt rigtigt, at du kun skal finansiere 50% af realkreditlånet. I øvrigt er det slet ikke sikkert at I kan få 80% <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>realkreditlån til køb af huset.

I stedet for at spørge her, bør du søge sagkyndig rådgivning hos en advokat om din mulighed for at købe et hus eller en del heraf og udleje det til din mor og skatte- og arvereglerne i denne forbindelse. Finansieringen bør du drøfte med din bank.