#380485
morsdreng

 

<span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>Udlæg foretages af en kreditor hvis gæld er misligholdt i håbet om, at udlægget en gang i fremtiden vil føre til betaling, f.eks. i forbindelse med ejendommens salg eller omprioritering. Det er den situation du står i nu.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>Med en friværdi på 1,3 million i ejendommen har udlægshaverne en ringe lyst til at indgå afdragsaftaler med dig. De frygter også for, at du stopper med at afvikle gælden når du har fået din vilje og de har rykket for refinansieringen.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>U</span><span style=”font-size: 12.0pt;”>dlæg hos en bankkunde viser, at denne IKKE overholder sine forpligtelser overfor andre kreditorer og betyder, at kunden i Finanstilsynets terminologi bliver OIV kunde, nogle Pengeinstitutter kalder det ”kritisk”. Intet fornuftigt PI ønsker at overtage problemkunder med misligholdte gældsposter og en sådan kunde vil også blive ”lagt på is” hos sit nuværende pengeinstitut.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt;”>At du først begynder at afdrage til en af udlægshaverne for at få denne til at rykke for din refinansiering viser, at du ikke hidtil har haft den store betalingsvilje. Med et månedligt rådighedsbeløb på over 20.000 kr. burde du ellers have betalingsevne. Under Bolig & Realkredit har du spurgt, om din bank kan modsætte sig en udlægshavers begæring af tvangsauktion over ejendommen – det fortæller også noget om din betalingsvilje.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt;”>Når du gennem flere år ikke har udvist betalingsvilje gør det forståeligt, at din bank nu ikke vil medvirke til finansiering af indfrielsen af dine udlæg.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt;”>I stedet for at efterspørge banken som er ”nemme” at have med at gøre bør du i stedet ”gribe i egen barm” og spørge dig selv, om dine handlinger eller mangel på samme gør dig kreditværdig og attraktiv som bankkunde i din nuværende eller i en ny bank.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt;”>Problemet er dit og kan kun løses af dig. </span>

 

<span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>