#137772
LMA

Din arbejdsgiverordning er en socialordning, og ordningen er påtvungen.

Du vil således opleve, at der med ordningen hører forsikringsdækninger du slet ikke har behov for. Hvis du ikke har børn, vil du formodentlig opleve, at du betaler til en børnerente m.m., ligesom der er en ægtefælle dækning med, uanset om du er gift eller ej.

(Personligt finder jeg systemet forkert – og efter min opfattelse i direkte konflikt med menneskerettighederne. Men det er et politisk spørgsmål. Vil tro området på sigt vil blive liberaliseret ligesom det frie fagforeningsvalg i sin tid blev. Men nu må vi se.)

Hvorvidt du har mulighed for og påvirke investeringerne er lidt forskelligt. Du kan måske vælge din egen risikoprofil, men du er nødt til og kontakte Danica og spørge dem.
Du kan næppe få mulighed for og vælge enkeltaktier, og forsikringsdækningerne kan du formodentlig heller ikke ændre.

Det er korrekt, at du ved jobskifte kan flytte opsparingsdelen til din nye firmaaftale. Uanset hvad, så bortfalder forsikringsdækningerne ved jobskifte. Ved flytning til anden pensionsselskab, er dine placeringsmuligheder fortsat begrænsede.

Ved flytning til bank og lignende, møder du som nævnt kursværnet, og en eventuel negativ PAL-saldo bør du kunne medtage.

Det er i øvrigt ligegyldig under hvilke omstændigheder dit ansættelsesforhold ophører.

Det er forkert, at opsparingen tilfalder pensionsselskabet, opsparingen tilfalder boet.

Og afslutningsvist, ja – du er låst til Danica.
Mener i øvrigt der pt. kører en sag i EU vedrørende emnet.