#137476
Anonym

Jeg har selv opsagt garantikapital til udbetaling i november 2008. Dette nægtede Løkken Sparekasse p.g.a. stoppet. Jeg har fundet ud af følgende:

I en normal konkurssituation er der sjældent penge tilbage til de simple kreditorer.

I henhold til garantiordningen (bankpakke 1), garanterer staten imidlertid simple kreditorer mod tab hos pengeinstitutterne.

I henhold til lov om finansiel stabilitet, har økonomi- og erhvervsministeren oprettet et aktieselskab (Afviklingsselskabet), som har staten som eneejer. Afviklingsselskabet har til opgave at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som deltager i ordningen, får dækket deres krav.

Hvis en garant har opsagt sin garantikapital inden stoppet, og får medhold ved Pengeinstitutankenævnet i at pengene burde være udbetalt, vil garanten have et simpelt krav, som altså er dækket af bankpakke 1. Løkken Sparekasse er p.t. ved at undersøge, om det er Sparekassen eller Afviklingsselskabet, der kan beslutte om Pengeinstitutankenævnets afgørelse skal følges eller ej. Vil de ikke følge afgørelsen, vil garanten være nødt til at anlægge sag ved domstolene. Der er dog ingen tvivl om, at ankenævnets afgørelse vil være et vink med en vognstang, og det er sjældent de ikke følges. Hvis en sag efterfølgende verserer ved domstolene, vil den som oftest få samme udfald.

Jeg er derfor fortrøstningsfuld, men har ondt af dem, der ikke har nået at opsige garantikapitalen inden stoppet. Der er tilsyneladende gode muligheder for at køre en sag om rådgiveransvar o.lign., men det kan blive et noget længere forløb, end hvis man har opsagt kapitalen.