#137230
elkaya

Tak ak47.

Det skal du sandelig få lov til, men må jeg så spørge dig hvem og hvad der så efter din ening foranlediger Moody’s til at advare om at yderligere sænkning kan forventes for FIH-Erhvervsbank?

Hvem og hvad der efter din mening har forårsaget at både naitional- og verdensøkonomien er hvor den er i dag?

Herligt hvis du kunne berige os alle med at hæve niveauet for seriøsiteten.

At den finansielle sektor selv må bidrage med mindre andele for at kunne få garantier fra staten for at sikre den fortsatte beståen af alle sektorens virksomheder ændrer vel ikke på det faktum, at medierne har været fremme med påstande om at staten i værste fald kunne komme til at hænge på optil 600 mia. kroner som konsekvens af statens garantier til sektoren og at den finansielle sektor p.t. selv blot har bidraget med sølle 35 mia. kroner. Beløb som de faktuelt, som du korrekt beskriver det, nu takker for ved at vælte over på private- og erhverskunder i flæng på trods af faldende pengemarkedsrenter og selvom de private kunder indtil nu i hvert fald kun har påført sektoren minimale tab.

Jeg kan kun være bekymret for nations fremtid hvis andre somm dig synes det er i orden.
Det forklarer så også hvorfor dette land fortsat må lide under verdens højeste skattetryk. Vælgerne er ligeglade med hvordan politikerne skalter og valter med borgeres midler blot det ikke rammer borgerens eget personlige sugerør i statskassen.