#136964
LMA

En konto uden restriktioner og høj rente…. Næsten for godt til og være sandt :o)

Der er skrevet utallige tråde om dette emne, og hver eneste gang er der en eller anden “tumpe” der straks smider et forslag op vedrørende indlån på diverse højrentekonti.

Tag nu de rigtige briller på og se det store perspektiv. Renteindtægter beskattes som kapitalindkomst, og kan således hvis indskyder er topskattepligtig og den samlede kapitalindkomst er positiv, blive beskattet med den respektive topskattesats.

Derfor bør obligationsinvesteringer altid overvejes, idet kursgevinster på blåstemplede obligationer er skattefri.

I dit tilfælde vil du således kunne investere i korte obligationer med udløb 2009, 2010, 2011 og 2012 eller lignende. Pengene er selvfølgelig ikke “fuldt ud tilgængelige” i det obligationerne først skal sælges. Men ultimo året udtrækkes hele den beholdning der udløber, hvorefter du må planlægge eller forudsige det kommende års cash-flow inden pengene på ny investeres.

Man kan også kombinere – højrentekonto og obligationer, og endelig kan eksisterende gæld indfries.

Idet hele taget kan en højrentekonto ikke per definition afvises, men i virkeligheden er vores viden utilstrækkelig til et seriøst svar.

Så til spørgeren:

Hvad er din samlede formue – og hvordan er den fordelt?
Har du gæld i dag – og hvad er din kapitalindkomst?
Hvad er din forventning til renteniveauet på sigt?
Hvornår er en investering højrisiko? – og hvordan vurderer du din risikoprofil?
Hvad er din lønindkomst og din alder?