#136724
Jyden

Så er mange af pengeinstitutterne ved at være på plads efter Nationalbankens sidste renteændring den 5. marts. Prøv igen og tjek dine renter. Jeg kan se at der blandt de banker jeg bruger er rentenedsættelser på indlån på helt op til 1 % denne gang – mens der slet ikke er noget tilsvarende på udlån. Rentemarginalen øges altså kraftigt igen.