#135856
Nultopskat

Det var da trist, men uvæsenet har den leveregel at man da gerne vil dele din fortjeneste med dig, men dit evt. tab, må du dække selv. Du kan dog fremføre dit tab i 5 år til modregning i senere fortjenester…mon de politikkere selv investerede i aktier, da de formulerede den lov..tænk om det samme blev foreslået for renteudgifter..ingen fradrag nu, men du kan modregne i renteindtægter i de næste 5 år…

Fra næste år bliver det dog muligt at modregne tab på aktier i anden indkomst.