#368858
IkcimT

Ændring af ejerpantebrev er et ekspeditionsgebyr for at foretage tinglysning.

Prioriterinsgebyr er ekspeditionsgebyr for at foretage omlægningen.

Begge dele er derfor blot gebyr for omlægningen, opdelt under forskellige navne.