#368798
Henrik K

<p style=”margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; overflow: hidden; color: #000000; font-family: ‘Open Sans’, Arial, sans-serif; background-color: #eeeeee;”>Iflg https://m.bankenessikringsfond.no/sporsmal-og-svar/category391.html:</p&gt;
<p style=”margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; overflow: hidden; color: #000000; font-family: ‘Open Sans’, Arial, sans-serif; background-color: #eeeeee;”>Bankenes sikringsfond skal dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest innen en syv arbeidsdager etter at en bank er satt under offentlig administrasjon. For noen typer innskudd kan det ta noe lenger tid. For eksempel er fristen for midlertidig høye innskudd tre måneder.</p>
<p style=”margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; overflow: hidden; color: #000000; font-family: ‘Open Sans’, Arial, sans-serif; background-color: #eeeeee;”>For mer informasjon, les mer i <u>artikkelen om utbetaling av garanterte innskudd. > https://m.bankenessikringsfond.no/hvordan/hvordan-utbetales-pengene-article521-884.html</u></p>