#108822
Anonym

>> henrikkrebs Tak for præciseringen.

“En tur i fogedretten naturligvis.” Efter mine oplysninger er der blandt jurister tvivl om dette. Jeg ved ikke hvad højesteret ville sige. Men heldigvis er der jo en ny forældelseslov undervejs, som forhåbentlig er mere præcis end de nugældende regler.

“Et ‘frivilligt forlig'” Ja – enig!

“Men også hvis ham der skylder penge selv har accepteret at han skylder pengene – fx bare ved at bede om henstand med betalingen.” Den er jeg ikke sikker på (men jeg er heldigvis heller ikke dommer). Jeg vil da tro, at “erklæringen” med ønsket om henstand skal være ret præcis med hensyn til at anerkende renterne. En formulering som fx “Jeg kan ikke betale nu. Kan jeg ikke vente 2 måneder?” kan jeg ikke forestille mig er nok.