#135408
Anonym

Hej

For tiden, grundet renteudviklingen, er de korte obligationer, som oftest sidestilles med en kontantrente, meget dyre, hvorfor en højrentekonto i langt de fleste tilfælde er bedre.

På eksempelvis en 4% til 2013, ligger kursen over 100, hvorfor den reelle rente er mindre en 4. Denne rente tror jeg du kan få tilbudt de fleste steder på en konto.

Tidligere, hvor renten på eksempelvis en 2% obligation med 1 – 1½ år tilbage, lå på mellem 98 og 99, var disse attraktive, på grund af den skattefri kursgevinst. Disse kunne ofte give, hvad der svarer til en kontantrente på op til 7% afhængig af ens beskatning (bedst for folk med topskat og positiv nettokapitalindkomst).

Skal du have en høj rente på en realkreditobligation, skal du have en meget lang tidshorisont. På langtløbende obligationer er varigheden (“kursfølsomheden”) dog lav, og investeringen er derfor risikabel, hvis man pludselig skal bruge pengene.

Så mit råd er, hvis du søger efter en god rente i kortere tid, at tage imod et af de mange højrentetilbud. Uanset beløb, er pengene jo sikret ved evt. konkurs.

Lykkedrengen