#135270
Anonym

Nedenstående artikel af d.d. fra http://www.dinepenge.dk:

Andelsforeningers medlemmer kan fremover finansiere sig med de billige realkreditlån fremfor udelukkende banklån som hidtil. Men andelsforeningernes organisation fraråder det.

Ejere af andelsboliger har udsigt til at få billigere lånemuligheder. Skatterådet har afgjort, at de kan optage de billige realkreditlån via deres forening og dermed sende de billige lån videre til andelshaverne, som hidtil kun har haft mulighed for at optage banklån.

Renterne kan trækkes fra i andelshavernes kapitalindkomst, skriver epn.dk.

Af hensyn til sikkerheden rådes medlemmerne dog til kun at belåne 50-60 pct. af andelsboligernes markedsværdi, hvor ejerboliger kan belånes med op til 80 pct. af markedsværdien.

Skatterådets afgørelse er faldet som et såkaldt bindende forhåndstilsagn. Men afgørelsen får andelsforeningerne nu ikke kun adgang til lavere forrentede lån end banklån. De får også adgang til at optage lån med fast rente i 30 år, som karakteriserer traditionelle realkreditlån.

Skatteekspert i Deloitte Anders Zitawi vurderer, at de nye lånemuligheder vil få priserne for de to boligtyper til at nærme sig hinanden.

“Fremover vil det være muligt for andelsboligforeninger at optage fastforrentede realkreditlån og derefter videreudlåne pengene til andelshavere på samme vilkår. Andelsboligejerne får indirekte fradrag for renterne på et realkreditlån, men direkte fradrag for renter på lånet fra foreningen. Det er således reelt ikke realkreditlån, som andelshaverne direkte får, men et realkreditlignende lån hos foreningen. Afgørelsen betyder, at andelsbolighavere nu kan få helt anderledes sikkerhed for deres fremtidige boligudgifter,” siger Anders Zitawi til epn.dk.

MenAndelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) fraråder direkte andelsboligforeninger at optager et realkreditlån og låner pengene videre til andelshaverne på samme vilkår.

“Vi arbejdede faktisk med en model som den her i slutningen af 90’erne, inden det blev muligt at optage et andelsboliglån i bankerne. Men jo længere vi kom ned i modellen, jo flere problemer viste sig,” siger direktøren for ABF, Jan Hansen, til Tjek.dk.

Dels vil modellen låse boligforeningens muligheder for at låne penge til at vedligeholde ejendommen som at skifte taget eller udnytte tageetagen til nye lejligheder. Det skyldes, at lån til at sende videre til andelshaverne vil optage plads for andre lån.

Dels skal andelsboligforeningen pludselig til at kreditvurdere sine egne medlemmer, hvis de skal låne via foreningen. Og det vil i praksis betyde, at en andelshaver, der sidder i bestyrelsen, skal vurdere naboernes økonomi, påpeger Jan Hansen.