#134944
thsv

Jeres gæld er ikke ret stor, hvor lang tid forventer I at lånet skal løbe endnu?
Hvis vi regner med 10 år, vil ydelsen hos Nykredit være:
2.814 kr om månede, eller netto 2.368 kr 1. år. ved rente på 6,6%

Eik bank tilbyder 5,9% prøv at kontakte dem, eller Nordea 6,1%, begge på andelsprioritet, hvor I får samme rente af indestående på den tilknyttede løn/budgetkonto.
Der betales derfor kun rente af det beløb I reelt låner.