#132372
Krisser

Tjae. Eksempler på aktiver der ikke er aktier eller obligationer kunne være:
* Olie. Hvis OPEC gør alvor af at få prisen op på USD 80 per tønde, så skal det nok lykkes dem.
* Majs. Hvis olien stiger igen, vil prisen på majs formentlig også stige, da biobrændsel så igen vil blive interessant.
* CO2-kvoter. Hvis de internationale miljøplaner fortsætter som de er begyndt, kan de blive mange penge værd. Risikoen er dog også meget stor, da det er et fiktivt aktiv.
* Guld og sølv. Er meget omdiskuteret i øjeblikket, med potentiale for både store gevinster og tab.
* Rentearbitrage. Lån penge i EUR og sæt dem i DKK. Risikoen er betydelig, men den mulige gevinst ligeså.

Ovenstående skal ikke ses som forslag eller anbefalinger, men er udelukkende mulige alternative investeringer til aktier og obligationer. Der er betydelige risici for tab forbundet med investering i alle ovennævnte aktiver. Du bør altid få lagt din investeringsprofil, baseret på din konkrete økonomiske situation, hos en investeringsrådgiver, før du investerer.