Forside Fora Privatøkonomi Risikovægtede poster Risikovægtede poster

#131504
Anonym

Husk at risikovægtede poster i særdeleshed er “balanceposter” på aktivsiden, som indgår med en risikovægt. Derudover er det rigtigt at der ud over selve aktivposterne indgår nogle “ikke-balanceførte poster” så som afgivne garantier. Disse tildeles også en risikovægt og indgår i de risikovægtede poster.

Dybestset skal du bare opftte risikovægtede poster, som udtryk for den mængde aktiver banken har som bærer en reel risiko + omfanget af garantier m.v.

Omfanget af risikobærende aktiver (risikovægtede poster) er afgørende i forhold til opgørelsen af bankens solvens.

Solvens er lidt firkantet sagt basiskapitalen (egenkapital + kerne og hybridkapital) som procent af de samlede risikovægtede poster i banken efter Basel II bestemmelserne.

Dvs. hvis banken eksempelvis sælger ud af sin obligationsbeholdning og sætter pengene ind på sin konto i nationalbanken, da har man reduceret sine risikovægtede poster og dermed forøget sin solvens.