#131194
Anonym

OK, mine indlæg var måske ikke så konstruktive ved nærmere eftertanke 🙂

Hvis du har et depositum, så må du opgøre skaderne og trække dem i depositumet. Herefter er det op til lejerne at starte en sag, hvis de føler, at det er uberettiget.

Hvis du ikke har et depositum: Det første du skal gøre er selvsagt at kontakte lejerne og se, om de kan anerkende dinne krav, og om de er indstillet på en ordning.

Hvis de ikke kan det, så skal du vurdere, hvad dine chancer er for at kræve pengene ind ad rettens vej.

Blev der lavet en indflytningsrapport, evt. suppleret med fotos? I så fald kan du tage fotos nu, og du kan således dokumentere skaderne. Fremgår det af lejekontrakten, at huset skal fraflyttes i samme stand? (evt. med undtagelse af alm. slid og ælde; og decideret hærværk over kun tre måneder er jo ikke slid og ælde).

Hvis du ikke kan dokumentere stand ved indflytning, så dør sagen dér, for så kan du ikke bevise noget. (undtagelsesvis kan du dokumentere tidl. stand på anden vis, fx. via dine egne privatfotos, men det er bestemt ikke sikkert, at sådant bevis vil blive langt til grund.)

Hvis du KAN dokumentere standen ved indflytning, så må du vurdere, hvad du tror dine chancer er for at få pengene ad rettens vej, og om du synes det er besværet værd. Du skal huske på, at du først skal via byretten/boligretten, hvorefter du skal via fogedretten. I byretten/boligretten har du den procesrisiko, at du taber sagen – afhængigt af beviser og aftalegrundlaget. I så fald skal du både betale udgifter til din egen advokat og til modpartens, ligesom du skal betale retsafgift.

Hvis du vinder, har du stadig lagt ud for retsafgiften, ligesom du skal betale din egen advokat, indtil dømte betaler. Du er i øvrigt langt fra sikker på at få tilkendt alle de omkostninger, som du har til egen advokat. Det er nærmere reglen, at de tilkendte omkostninger kun dækker en mindre del af dit eget advokatsalær.

Dernæst skal du i fogedretten (forudsat at de ikke betaler i overenstemmelse med dommen). Hvis de dømte ingen penge har og intet har af værdi (ud over det såkaldte trangsbenefisium; læs om det andetsteds), så kan du jo ikke rive håret af en skaldet, uanset om du har retten på din side. Urimeligt & paradoksalt nok er det sådan i DK, at selvom de dømte har en fyrstelig hyre hver måned, så kan de blot sørge for at hæve pengene hver en første og komme dem i madrassen. Der kan ikke foretages lønindeholdelse for private krav i DK; meget urimeligt men ikke desto mindre. (Har selv været så uheldig/letsindig, at jeg har krav mod dårlige betalere for knap en mio., som jeg kan se i vejviseren efter.)

Hvis de HAR værdier men nægter at betale, så kører det tunge fogedsystem med udlæg og udkørende fogedforretning. Skyldner har typsik rig lejlighed til at bortskaffe alt af værdi.

Altså: Hvis du overhovedet skal bruge mere krudt på sagen, så er det en forudsætning:

1) At du kan dokumentere standen ved ind- og udflytning.
2) At det er aftalt, at huset skal afleveres i den-og-den stand.
3) At du anser det for overvejende sandsynligt, at de har værdier af en eller anden art (ud over trangsbeneficiet. (Hvis de står i RKI er det næppe tilfældet.)

Selv hvis disse forudsætninger er opfyldt, skal du vurdere, om du mener, at det er besværet værd.