#129138
Anonym

Det er ikke korrekt for skattepligtige personer der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed.

Se ligningslovens §5 stk. 8 – den har jeg indsat nederst i dette indlæg til din orientering.

Den betyder i store træk at man ikke kan fratrække indkomstårets renteudgifter vedrørende det samme gældsforhold hvis man ikke har betalt renterne i det foregående indkomstår.

—————–
Renteudgifter m.v., jf. stk. 1, kan først fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori betaling sker, hvis renteudgifter m.v. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden udgangen af indkomståret.