#129032
Anonym

Nå, det Danske Prioritet er et kreditforeningslån – jeg troede det blot var en slags boligkassekredit. Så er jeg med, og ejerpantebrevet er lavet om til et alm. pantebebrev, hvor pantebrevet skal være ligelydende med lånebeløbet.

Da kreditforeningslånet blev optaget kunne du da godt have bedt banken om at få det resterende beløb omdannet til et ejerpantebrev i dit navn. Men nu er det jo for sent og der påløber nu nye stemelafgifter m.v.

Sådant noget burde banken da uopfordret have gjort dig opmærksom på, men det gør de meget sjældent. Desværre – meget dårlig rådgivning, men de er sikkert ikke erstantningspligtige på grund af bevisbyrden.